Balónovému lietaniu sa venujeme nepretržite od roku 1989.
Komerčne od roku 1991 pod názvom Para-Balloon Air hlavne reklamné  účely, výstavy a pod.
Od roku 1995 máme všetky potrebné licencie na bezpečné vykonávanie letov s cestujúcimi.

Naša organizácia je držiteľom Oprávnenia na vykonávanie vyhliadkových letov balónom vydaným Dopravným úradom SR  (licencia AOC) .

licencia AOC 2017 001    licencia servis 011 001     CAMO 047 001