Tabuľku neustále aktualizujeme podľa vašich požiadaviek.

V tabuľke sú lety, v ktorých sú ešte voľné miesta. Obsadené a súkromné lety tu neuvádzame.

 Dátum: 24.6.2018 24.6.2018    24.6.2018   24.6.2018 24.6.2018 
 Miesto štartu: Poprad
Myjava
Trenčín Považská Bystrica
Stará Turá
Dátum:  30.6.2018 30.6.2018 30.6.2018 30.6.2018  7.7.2018
Miesto štartu: Trenčín
Považská Bystrica
Piešťany
Prievidza
Martin

Volajte: +421 915 552 255 alebo pište: info@letybalonom.sk.