Tabuľku neustále aktualizujeme podľa vašich požiadaviek.

V tabuľke sú lety, v ktorých sú ešte voľné miesta. Obsadené a súkromné neuvádzame.

 Dátum:  
22.júl 6:30/18:30
23.júl 6:30
29.-30.júl
 
 Miesto štartu:
Považská Bystrica
Piešťany Zvolen
 
Dátum:
23.júl 18:30
 12.-13.august
12.-13.august

Miesto štartu:
Trenčín NMn/V alebo Stará Turá
Námestovo
 

Volajte: +421 915 552 255 alebo pište: info@letybalonom.sk.