Tabuľku neustále aktualizujeme podľa vašich požiadaviek.

V tabuľke sú lety, v ktorých sú ešte voľné miesta. Obsadené a súkromné neuvádzame.

 Dátum: 25.1.2018        
 Miesto štartu: Vysoké Tatry

     
Dátum:        
Miesto štartu:
 

 

Volajte: +421 915 552 255 alebo pište: info@letybalonom.sk.