Tabuľku neustále aktualizujeme podľa vašich požiadaviek.

V tabuľke sú lety, v ktorých sú ešte voľné miesta. Obsadené a súkromné lety tu neuvádzame.

 Dátum: 18. október 19. október 20. október   20. október 21. október 
 Miesto štartu: Trenčín
Trenčín Trenčín   Nové Mesto n/V
Trenčín 
Dátum:  20. október  20. október   20. október   20. október 
Miesto štartu: Stará Turá
Piešťany Trnava
Nitra
 

Volajte: +421 915 552 255 alebo pište: info@letybalonom.sk.