Lety balonom, s.r.o.

Kukučinova 3, Trenčín 91101

Areál bývalého podniku MERINA

Slovenská republika

Tel.:
Mobil :+421 915 552 255, 905 607 546

Email : info@letybalonom.sk

IČO: 46 114 980

DIČ: 2023286683

Banka: ČSOB Trenčín - SK69 7500 0000 0040 1393 9605