Poukaz je pre obdarovanú osobu, môže platiť aj pre ďalších, ktorí pôjdu spolu s ním.

Poukaz Vám pošleme poštou. 

Poukaz bude vytlačený s menom, evidenčným číslom a s platnosťou na 2 roky.

Obdarovanú osobu budeme kontaktovať  ohľadom termínu letu.

1

Platba podľa faktúry s variabilným symbolom prevodom na účet alebo v hotovosti .

Za poukaz môžte uhradiť zálohu a konečnú sumu doplatíte podľa požiadaviek obdarovanej osoby a konečného počtu osôb na mieste pred letom.