Poukaz je pre obdarovanú osobu, môže však platiť aj pre viacero osôb, ostatní si môžu doplatiť aj na mieste pred letom.

Poukaz Vám pošleme poštou. 

Poukaz bude vytlačený s menom a evidenčným číslom.

Obdarovanú osobu budeme kontaktovať  a navrhovať termíny letov.

1

Platba po obdržaní Pokynov na platbu-faktúry a variabilného symbolu:  prevodom na účet,  v hotovosti .

Za poukaz môžte uhradiť zálohu a konečnú sumu doplatíte podľa požiadaviek obdarovanej osoby.

Ak potrebujete Poukaz ihneď, využite Darčekový poukaz online.